Що таке філософія?

Безліч наук викладають сьогодні в різноманітних навчальних закладах. Всім цілком зрозуміло, що таке математика, література або навіть астрономія, але що таке філософія? Досить часто люди люблять показувати, ніби дійсно розбираються в таких питаннях, але за удаваною простотою приховується досить багато.

що таке філософія

Що таке філософія?

Дослівно з давньогрецької це слово перекладається як «любов до мудрості». Під філософією розуміють вивчення світу шляхом досить загальних, узагальнюючих питань про реальність і життя людини.

Вважається, що кожна соціалізована особистість має певне розуміння життя. В основному воно складається з історії минулих поколінь, але певний вплив має і особистий досвід.

У певний момент, людина стикається з тією чи іншою ситуацією, яка не піддається його усталеним світоглядом. Для вирішення потрібно щось більше, щось далеке і критичний. Приблизно це і є відповіддю на питання, що таке філософія.

Цікаво, що трактування цього терміна сама по собі вважається своєрідним філософським питанням. Ніхто не може з упевненістю сказати, що розглядає дана наука. Об’єктивно кажучи, вона вивчає все, включаючи і процес вивчення як такої.

розум

Особливості науки

Незважаючи на те, що філософія часто сприймається як щось неймовірно абстрактне, позбавлене всяких законів, кожне міркування завжди раціонально. В його основі повинна лежати логіка або якісь інші принципи мислення. За рахунок цього фактора філософія не перетворюється на релігію або якийсь набір надприродних казок. Тим не менш, вона, як правило, і не суперечить їм. Саме завдяки роботі різних філософів людині доступно тлумачення збірника Веди і Біблії.

Інший спосіб не дати філософії стати чимось абсолютно нереальним – критичний аналіз. Коли хтось приходить до якогось нового умовиводу, він порівнює його з усіма попередніми думками, відомими з даного питання, ретельно вивчає і розбирає їх. Все це дозволяє забезпечити цілісність філософії.

мислитель

Основні предмети вивчення

Існує неймовірно велика кількість самих різноманітних тенденцій і течій у філософії. У ній є свої стовпи і ключові ідеї, значущі фігури і великі діячі.

Наприклад, існує поняття матеріалізм. Воно нерозривно пов’язане з бажанням людини вивчати свідомість і його ставлення до світу навколо нас.

Емпіризм намагається відповісти на своєрідний питання «звідки ми знаємо?». Він намагається розібратися в раціональності тих фактів, які людство вже давно сприймає як належне.

Вчення Марксизм говорить про те, що світ може бути змінена за допомогою думок людини, і філософія сама по собі є засобом таких змін.

Нігілізм, відомий багатьом по популярному класичним твором російської літератури, звертає увагу на те, що немає ніяких підстав і причин слідувати нормам, які існують в світі.

Досить популярним залишається напрямок Екзистенціалізм. Його суть у тому, що буття людини унікальне й ірраціонально. Це своєрідний рух, в якому люди висловлюють неповторність психологічних труднощів.

матеріалізм

Інші течії

Розповідати про різноманітних філософських течіях можна практично нескінченно. Їх неймовірно багато, і ніщо не заважає появі нових. Досить відомими варіантами є такі:

  • Філософія Іммануїла Канта,
  • Німецький ідеалізм,
  • Анархізм,
  • Аналітична філософія і її критика,
  • Прагматизм,
  • Позитивізм,
  • Космізм.

космізм