Що таке словосполучення в українській мові

Ще з шкільного курсу російської мови, ми з вами пам’ятаємо, що крім слів, існують словосполучення і речення. Вони об’єднують у собі слова в різних варіаціях. Що таке словосполучення в українській мові? Особливості їх складання та коли використовуються нами?

російська мова

Що таке словосполучення в українській мові

Розглядаючи правило — що таке словосполучення, ми бачимо, що це 2 або більше слів, які об’єднані граматично і за змістом, однак не є пропозицією.

Одне з слів в будь-якому з словосполучень завжди буде головним, інші – залежні. З головним вони об’єднані не тільки за змістом, а ще за родом і загибелі. Якщо ви такого зв’язку не бачите, значить перед вами не словосполучення. Головне слово може називати предмет, ознаку предмета або його дію. У той же самий час, залежні слова необхідні в будь-якому словосполученні. Вони застосовуються у випадках, коли необхідно пояснити значення головного або розширити його значення.

словосполучення

Між головним і тим, що від нього залежить словами, в будь-якому випадку можна поставити певне питання. Наприклад, розглянемо словосполучення «зимовий ліс». В даному випадку головним буде слово «ліс», відповідно – залежне слово «зимовий». Питання: який Ліс? – зимовий. Приклад показав, що перед нами словосполучення, складений за всіма правилами мови, де одне слово підпорядковане іншому і між ними встановлено зв’язок.

Склад словосполучень

Абсолютно всі словосполучення можна поділити на кілька видів. Вони можуть бути складні і прості. Як свідчить правило, простими словосполученнями називають поєднання двох слів. При цьому один з них є головним, а друге – залежним. Якщо розглядати складне словосполучення, то так називають поєднання трьох або більше слів або навіть декількох різних простих словосполучень. Якщо говорити про простий словосполученні, то приклад підібрати не складно. Ми регулярно використовуємо їх не тільки в усному мовленні, але і на листі – «красивий кіт», «сонячний день», «продуктовий магазин». Тепер розглянемо, що означає складне словосполучення на прикладі: «красивий кіт у кутку», «сонячний день зими», «продуктовий магазин селища».

Що таке словосполучення в українській мові

Словосполучення і речення

Деякі люди постійно плутають такі поняття, як словосполучення і речення. Розрізняти їх дуже просто. Для цього потрібно запам’ятати, що підлягає разом з присудком у будь-якому реченні – це лексична пара, а не словосполучення, як може здатися на перший погляд. Приклад: «світить сонце» — це закінчене речення, де сонце – підмет, а світить – присудок. А ось «світиться сонце» — можна віднести до простого словосполучення, де слова об’єднані іменним падежем та середнім родом.

Те ж можна сказати і про другорядних членах речення. Вони не є словосполученнями, якщо розташовані у перерахуванні та протиставленні, і рівноправно пов’язані між собою сурядного зв’язком. Приклад: липи, дуби, клени і берези; чорний, білий; величезний, але легкий.

Словосполучення і речення

Так само до того, що називається словосполученням можна віднести фразеологічні звороти або будь-які складові форми різних слів.

Види словосполучень

Виходячи з того, якою частиною мови виступає головне слово словосполучення, прийнято виділяти кілька їх видів. Існує кілька способів утворення словосполучень:

  1. Іменна відрізняється тим, що головне слово в ньому може бути ім’ям іменником, займенником, ім’ям прикметником або числівником. Приклад: свіжий вітер, хтось важливий, корисний для нас, семеро козенят.
  2. Дієслівне – словосполучення, в якому в якості головного слова використовується дієслово. Приклад: вивчити урок, що об’їхав весь світ, сидячи на дивані.