Що таке струм

Протягом багатьох сторіч людство намагалося зрозуміти, що таке струм. Сьогодні ж учені дали конкретне визначення цього фізичного явища. Так що насправді є струмом, а так само в чому вимірюються його показники?

струм

Що таке струм

Ще з шкільного курсу фізики нам відомо, що електричним струмом прийнято вважати ні що інше, як рух частинок, що мають заряд в певному напрямку, визначеному провіднику. Щоб такий рух могло виникнути, потрібна наявність електричного поля. У той же час заряджені частинки можуть виникати повсюдно, завдяки тісному контакту, який буває між різними речовинами.

Що таке струм

Заряди здатні здійснювати вільні рух між різними частками в провідниках або ж не мати можливості пересуватися в ізоляторах. В якості провідника виступають метали, сольові й кислотні розчини. Прикладом ізолятора є багато гази. Так само не пропускають електричний заряд ебоніт, кварц, бурштин, деякі штучні матеріали: полівінілхлорид, поліетилен і т. д.

Вимірювання струму

Для вимірювання струму використовуються різні параметри, до яких відносять: напругу, силу, опір, потужність, частоту і т. д. Розглянемо основні з них.

Сила струму

Так називається фізична величина, що піддається вимірюванню. Вона дорівнює відношенню між кількістю наявного електричного заряду, яке здатне пройти крізь провідник, точніше його поперечний переріз за встановлений проміжок часу відносно величини цього часового проміжку. Фізики для вимірювання цієї величини використовують одиницю, яка має назву Ампер (А).

Потужність струму

Потужністю прийнято називати роботу, яку виконують частинки струму щодо опору електрики. В результаті такої роботи виділяється теплова енергія. Можна так само сказати, що потужність струму – то кількість теплової енергії, яка виділяється за встановлений проміжок часу. У фізиці прийнято вимірювати потужність в одиницях, які мають назву Вати (Вт).

Вимірювання струму

Напруга

Це поняття визначає відношення роботи струму, яка здійснюється щодо заряду на окремо взятій ділянці електроланцюга. Так як одиницею вимірювання заряду прийнято вважати Кулон (Кл), а роботи – Джоуль (Дж), то для вимірювання напруги використовують одиницю 1Дж/1Кл, яка дорівнює 1 Вольта (В).

Опір електрики

При проведенні різних експериментів з електричним струмом, Георг Ом зазначив, що в залежності від використовуваних електричних ланцюгів, прилади показують різну силу струму. Так було з’явилося доказ того, що кожен провідник має свій опір. Для його розрахунку довжину провідника потрібно розділити на площу його перерізу. Одиницею вимірювання опору прийнято вважати Ом.

Постійний і змінний струм

Вже з назви стає зрозуміло, що постійним струмом називають той, який незалежно від зовнішніх факторів не змінює напрямки і частоти. Так як у постійного струму немає частоти, тому прийнятої вважати її нульовий.

Постійний і змінний струм

Відповідно, змінний струм – струм здатний змінювати свою величину і напрям за позначену одиницю часу. Частотою називають число циклів зміни за певний проміжок часу. Ця величина вимірюється в Герцах (Гц).